Počet záznamov: 1  

Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC

 1. SYS0116169
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121227.6
  100
   
  $a 20100726a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC $f Dušan Kozovský
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Zmeny, ktorými prechádzal rozpočtový proces na úrovni územnej samosprávy v posledných rokoch. Tvorba programového rozpočtu. Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s implementáciou programového rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0115754 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v č. 10 (2009), s. 8-15 $1 210 $a Bratislava $c Iura Edition
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005545 $a rozpočtovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005620 $a samospráva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003764 $a obce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007043 $a vyššie územné celky
  675
   
  $a 336.1/.5 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000138 $x Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0009700 $a Kozovský $b Dušan $f 1973- $p EUBFNHKVR $9 100 $4 070 $T Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100726 $g AACR2