Počet záznamov: 1  

Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z.

 1. SYS0116451
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100803123053.8
  100
   
  $a 20100803a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z. $f Tatiana Mičudová
  330
   
  $a Dňa 11. februára 2010 bol prijatý zákon č. 52/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2010.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0116301 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 3, č. 4 (2010), s. 7-11 $1 210 $a Bratislava $c Iura Edition $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006628 $a trh práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003752 $a novelizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 349.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000221 $x Pracovné právo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0035027 $a Mičudová $b Tatiana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100803 $g AACR2