Počet záznamov: 1  

Efektívnosť a optimalizácia procesu decentralizácie verejných financií v podmienkach SR

 1. SYS0116506
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121228.0
  100
   
  $a 20100805a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Efektívnosť a optimalizácia procesu decentralizácie verejných financií v podmienkach SR $f Dušan Kozovský
  215
   
  $c Grafy
  330
   
  $a Fiškálna decentralizácia ako organická súčasť reformy riadenia verejných financií a reformy verejnej správy v podmienkach SR. Realizácia fiškálnej decentralizácie od roku 2005. Predpoklad vývoja pre roky 2011 a 2012.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0116302 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 3, č. 5 (2010), s. 5-11 $1 210 $a Bratislava $c Iura Edition $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001622 $a decentralizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005933 $a správa verejná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001925 $a efektívnosť ekonomická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002108 $a financie verejné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005272 $a reformy štruktúrne
  675
   
  $a 336 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000137 $x Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0009700 $a Kozovský $b Dušan $f 1973- $p EUBFNHKVR $9 100 $4 070 $T Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100805 $g AACR2