Počet záznamov: 1  

Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia

 1. SYS0117069
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121111.1
  100
   
  $a 20100825d2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia $f František Škvrnda
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a O základných sociálnych determinantoch súčasnej medzinárodnej bezpečnosti. Globálna kríza začiatku 21. storočia a jej medzinárodnobezpečnostné súvislosti a dôsledky. Priame a nepriame bezpečnostné dôsledky globálnej krízy. Možné vojenské bezpečnostné aspekty vývoja krízy. Vplyv vývoja krízy na nevojenskú bezpečnosť v súčasnom svete.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-554-0204-8 $1 200 1 $a Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí $e zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010 $h 3. diel $v S. 703-709 $1 210 $a Žilina $c EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001254 $a bezpečnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002244 $a globalizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  675
   
  $a 327 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000052 $x Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0069602 $a Škvrnda $b František $f 1952- $p EUBFMVKMV $9 100 $4 070 $T Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100825 $g AACR2