Počet záznamov: 1  

Medzinárodná migrácia ako odozva na disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji svetových regiónov

 1. SYS0118253
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20170718083357.2
  100
   
  $a 20100930a2010łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Medzinárodná migrácia ako odozva na disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji svetových regiónov $f Miloš Ondrušek, Andrej Markovič
  215
   
  $c Grafy, tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Konflikt dvoch koncepcií ekonomického rozvoja. Fenomén medzinárodnej migrácie. Motívy a podmienky vzniku medzinárodnej migrácie. Push faktory a Pull faktory. Ich možné zobrazenie. Dopady migrácie. Vývoj vybraných populačných ukazovateľov ako impulz rastu váhy a potreby intenzifikácie migračných procesov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0118094 $1 011 $a 1336-0019 $1 200 1 $a Krízový manažment $e vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina $d crisis management $v Roč. 9, č. 1 (2010), s. 75-85 $1 210 $a Bratislava $c Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003353 $a migrácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001716 $a disparita
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005559 $a rozvoj sociálno-ekonomický
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007600 $a zoskupenia integračné medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0033604 $a ukazovatele demografické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004345 $a pohyb síl pracovných medzinárodný
  675
   
  $a 331.55 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000123 $x Mobilita pracovných síl
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0013990 $a Ondrušek $b Miloš $f 1979- $p EUBFMVKDV $4 070 $T Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0014030 $a Markovič $b Andrej $p EUBFMVKDV $4 070 $T Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100930 $g AACR2