Počet záznamov: 1  

Porovnanie vývoja nominálnej konvergencie členských krajín EÚ mimo eurozóny vybranými metódami viackriteriálneho vyhodnocovania variantov

 1. SYS0119841
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20160323120841.7
  100
   
  $a 20101020a2010łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Porovnanie vývoja nominálnej konvergencie členských krajín EÚ mimo eurozóny vybranými metódami viackriteriálneho vyhodnocovania variantov $f Andrea Furková
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Aktuálny stav plnenia maastrichtských kritérií krajín EÚ mimo eurozóny. Metódy viackriteriálneho vyhodnocovania variantov. Porovnanie konvergenčného procesu členských krajín EÚ mimo eurozóny.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0119776 $1 011 $a 1336-3514 $1 200 1 $a Ekonomika a informatika $e vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI $v Roč. 8, č. 1 (2010), s. 22-35 $1 210 $a Bratislava $c Fakulta hospodárskej informatiky $c Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005513 $a rozhodovanie viackriteriálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001567 $a eurozóna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002905 $a konvergencia
  675
   
  $a 519.8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000243 $x Operačný výskum
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0060101 $a Furková $b Andrea $f 1975- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101020 $g AACR2
Počet záznamov: 1