Počet záznamov: 1  

Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky

 1. SYS0120310
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133751.6
  100
   
  $a 20101022a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky $f Roman Chandoga $h 2.4
  215
   
  $c Graf, tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Krajiny musia pred svojím vstupom do Európskej únie plniť určitý stupeň konvergencie, t. j. dosahovať nominálne konvergenčné kritériá, označované aj ako Maastrichtské kritériá. Charakteristika a plnenie jednotlivých kritérií.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0119744 $1 010 $a 978-80-225-2948-8 $1 200 1 $a Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08 $f editori: Pavol Vincúr, Elena Fifeková, Štefan Sabo $v S. 52-59 $1 210 $a Bratislava $c EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002905 $a konvergencia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005949 $a stabilita cien
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004440 $a politika menová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003341 $a miera inflácie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002992 $a kurz menový
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002108 $a financie verejné
  675
   
  $a 330.342 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000074 $x Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0007507 $a Chandoga $b Roman $f 1980- $p EUBFNHKHP $9 100 $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101022 $g AACR2