Počet záznamov: 1  

Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ

 1. SYS0120316
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133751.7
  100
   
  $a 20101022a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ $f Matej Valach $h 2.5
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Analýza vývoja faktorov, ktoré sú predpokladmi reálnej konvergencie, jej konkrétne ukazovatele a ich porovnanie za Slovensko s Európskymi krajinami.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0119744 $1 010 $a 978-80-225-2948-8 $1 200 1 $a Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08 $f editori: Pavol Vincúr, Elena Fifeková, Štefan Sabo $v S. 60-68 $1 210 $a Bratislava $c EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002905 $a konvergencia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006700 $a ukazovatele
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005052 $a produkt domáci hrubý
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004119 $a parita sily kúpnej
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002276 $a hladina cenová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007324 $a zamestnanosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005045 $a produktivita práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001367 $a cena práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006925 $a veda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  675
   
  $a 330.342 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000074 $x Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0018214 $a Valach $b Matej $f 1983- $p EUBFNHKHP $9 100 $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101022 $g AACR2