Počet záznamov: 1  

Komparatívna analýza rozvoja hotelových reťazcov s vybranými krajinami

 1. SYS0120659
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133808.2
  100
   
  $a 20101027a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Komparatívna analýza rozvoja hotelových reťazcov s vybranými krajinami $d Comparative analysis of the development of hotel chains in selected countries $f Anna Sirotková
  215
   
  $c Graf, tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Výsledky výskumu, ktorý sa zaoberal komparáciou Slovenska s vybranými krajinami v oblasti začlenenia hotelov do hotelových reťazcov. Štruktúra hotelov z hľadiska triedy. Hotelové reťazce a centrá distribučných systémov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0119968 $1 010 $a 978-80-225-3032-3 $1 200 1 $a Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave $f zborník zostavil: Ladislav Bažó $v S. 564-568 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005574 $a ruch cestovný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004460 $a politika ruchu cestovného
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002368 $a hotelierstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002369 $a hotely
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005360 $a reťazce distribučné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002194 $a franchising
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001083 $a analýza komparatívna
  675
   
  $a 338.48 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000172 $x Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066943 $a Veszprémi Sirotková $b Anna $f 1966- $p EUBOBFKSC $9 100 $4 070 $T Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101027 $g AACR2