Počet záznamov: 1  

Rate of bank concentration in V4 countries

 1. SYS0120712
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20170810092046.3
  100
   
  $a 20101027a2010łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Rate of bank concentration in V4 countries $f Daniela Romanová, Mária Girgošková
  215
   
  $c Grafy, tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Porovnanie koncentrácie bankového sektora v krajinách V4 (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko). Krajiny V4 majú podobné geografické a predovšetkým obchodné a hospodárske záujmy. Ich spolupráca sa značne prehĺbila vstupom do Európskej únie. Vo všetkých krajinách V4 je bankový sektor veľmi dobre rozvinutý a dynamický a jeho vplyv na rast hospodárstva krajiny je silný. Pre posúdenie koncentrácie trhu možno použiť viacero ukazovateľov. Na výpočet a posúdenie koncentrácie bankového sektora vo V4 bol použitý Herfindahl-Hirschmanov indikátor (HHI), ktorý je jedným z najčastejšie používaných ukazovateľov koncentrácie trhu. Na základe jeho hodnoty sa dá určiť, či toto odvetvie je vysoko, stredne alebo nízko koncentrované. Bankový sektor má v každej ekonomike kľúčovú pozíciu a je nutné sledovať jeho hlavné ukazovatele, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na jeho budúce postavenie na trhu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0120542 $1 011 $a 1337-6020 $1 200 1 $a Acta oeconomica Cassoviensia $e scientific journal $v Roč. 3, č. 1 (2010), s. 70-78 $1 210 $a Košice $c PHF EU Košice $d 2010
  541
  1-
  $a Miera bankovej koncentrácie v krajinách V4
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002823 $a koncentrácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002825 $a koncentrácia kapitálu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001202 $a banky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004490 $a Poľsko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003144 $a Maďarsko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004535 $a porovnanie medzinárodné
  675
   
  $a 330.341.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000073 $x Štruktúrne zmeny
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0049787 $a Romanová $b Daniela $f 1984- $p EUBPHFKUF $9 50 $4 070 $T Katedra účtovníctva a financií PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0029232 $a Girgošková $b Mária $f 1984- $p EUBPHFKMR $9 50 $4 070 $T Katedra marketingu a obchodu PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101027 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1