Počet záznamov: 1  

K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev

 1. SYS0120722
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133811.2
  100
   
  $a 20101027a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev $d Discourse on public-privete partnerships $f Ján Mišura
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Príspevok zhrňuje riziká PPP projektov v Slovenskej republike z pohľadu racionálnej voľby, rozhodovacej praxe Európskeho súdneho dvora a krízových stavov v hospodárstve. Použitá metodológia preto odráža stanovený cieľ a spočíva predovšetkým v logických, induktívno-deduktívnych metódach a analýze obsahu judikatúry ESD.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0119968 $1 010 $a 978-80-225-3032-3 $1 200 1 $a Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave $f zborník zostavil: Ladislav Bažó $v S. 448-457 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0006955 $a partnerstvo verejno-súkromné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006459 $a teória a prax
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005128 $a projekty
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná
  675
   
  $a 65.011.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000289 $x Politika podnikania. Podniková stratégia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0025675 $a Mišura $b Ján $f 1978- $p EUBOBFKOP $9 100 $4 070 $T Katedra obchodného práva OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101027 $g AACR2