Počet záznamov: 1  

Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU

 1. SYS0120747
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133811.9
  100
   
  $a 20101027a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU $f Erika Liptáková, Pavol Andrejovský
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Potreba zavádzania systémov riadenia kvality a princípy manažérstva kvality v školstve. Princíp orientácie na zákazníka. Princíp orientácie na procesy. Princíp rozhodujúcej úlohy vedenia školy v manažérstve kvality. Systémy manažérstva kvality na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. Riadenie kvality podľa noriem radu ISO 9000. Audity realizované na PHF EU. Riadenie kvality podľa modelu CAF 2006.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0120470 $1 010 $a 978-80-225-3074-3 $1 200 1 $a Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve $b elektronický zdroj $e zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba $v S. 139-148 $1 210 $a Košice $c Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005411 $a riadenie kvality
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006210 $a systémy riadenia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003718 $a normy ISO
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003719 $a normy kvality
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001159 $a audit interný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006727 $a univerzity
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006261 $a školy vysoké
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0028157 $a Liptáková $b Erika $f 1974- $p EUBPHFKIM $9 50 $4 070 $T Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0073739 $a Andrejovský $b Pavol $f 1975- $p EUBPHFKMR $9 50 $4 070 $T Katedra marketingu a obchodu PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101027 $g AACR2