Počet záznamov: 1  

Simultánny model zárobkov a produktivita práce

 1. SYS0120781
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133813.8
  100
   
  $a 20101028a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Simultánny model zárobkov a produktivita práce
  301
   
  $a VEGA 1/0414/09
  303
   
  $a Popis urobený: 28.10.2010
  327
   
  $a Ako mimoriadne číslo časopisu je vydaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie" Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '10, Rajecké Teplice 4.-6. októbra 2010
  330
   
  $a Vplyv produktivity práce a počtu odpracovaných hodín v týždni na výšku zárobkov. Odhad regresných koeficientov na základe zdrojových údajov získaných metódou najmenších štvorcov s pomocou ekonometrického programu. Využitie a porovnanie s tabuľkovými procesormi. Detekcia autokorelácie v jednotlivých vzťahoch.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0120698 $1 011 $a 1336-5878 $1 200 1 $a Podniková ekonomika a manažment $b elektronický zdroj $e elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku $v Roč. 6, č. mimoriadne číslo (2010), s. 451-456 $1 210 $a Žilina $c Žilinská univerzita v Žiline $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005045 $a produktivita práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002078 $a faktory produktivity práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003279 $a meranie produktivity práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0044853 $a výkony pracovné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007409 $a zárobky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006684 $a týždeň pracovný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007324 $a zamestnanosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005470 $a rovnice simultánne
  675
   
  $a 331.101.6 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000101 $x Produktivita práce. Pracovný výkon
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029237 $a Rievajová $b Eva $f 1951- $p EUBFNHKSR $9 50 $4 070 $T Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0020105 $a Kavec $b Ján $f 1977- $p EUBFNHKSR $9 50 $4 070 $T Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101027 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf
Počet záznamov: 1