Počet záznamov: 1  

Ľudské zdroje v praxi

 1. SYS0123205
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190729122535.1
  100
   
  $a 20101213a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Ľudské zdroje v praxi $f Miroslav Kohuťár, Michal Fabuš
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Príspevok charakterizuje trendy v riadení personálneho manažmentu vo verejnej správe ako aj v súkromnej sfére. Hlavnú pozornosť sústreďuje na komparáciu smerov riadenia manažmentu vo verejnom a súkromnom sektore.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0122730 $1 010 $a 978-80-7097-847-4 $1 200 1 $a Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce $f Taťjana Búgelová, Gabriela Kravčáková (eds.) $v S. 181-189 $1 210 $a Košice $c Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003188 $a manažment
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007321 $a zamestnanci
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002700 $a kariéra
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002220 $a riadenie ľudských zdrojov
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005654 $a sektor súkromný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005657 $a sektor verejný
  675
   
  $a 331.108 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000113 $x Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0035394 $a Kohuťár $b Miroslav $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0013388 $a Fabuš $b Michal $c ml. $f 1981- $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101213 $g AACR2
Počet záznamov: 1