Počet záznamov: 1  

Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska

 1. SYS0128261
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133921.7
  100
   
  $a 20110419a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska $f Denisa Ďuričeková, Zuzana Hajduová, Marek Andrejkovič
  215
   
  $c Obr., tab., vzorce
  301
   
  $a VEGA 1/0339/10
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Využívanie slnečnej energie na Slovensku. Solárne kolektory a ich použitie. Fotovoltaika je ďalšou generáciou rozvoja solárnej energie. Pre účely porovnávania tradičných a alternatívnych zdrojov energie boli vytvorené modely, ktoré je možné použiť pri celoročnom vykurovaní rodinných domov a ohreve úžitkovej vody.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-555-0277-9 $1 200 1 $a Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) $e recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií $v S. 96-103 $1 210 $a Prešov $c Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu $d 2011 $1 215 $a CD ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0009387 $a zdroje energie obnoviteľné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007466 $a zdroje energie prírodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002005 $a energia slnečná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007048 $a využitie energie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005566 $a rozvoj trvalo udržateľný
  675
   
  $a 620.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000261 $x Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0035322 $a Ďuričeková $b Denisa $f 1981- $p EUBPHFKMR $9 34 $4 070 $T Katedra marketingu a obchodu PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0016486 $a Hajduová $b Zuzana $f 1974- $p EUBPHFKIM $9 33 $4 070 $T Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0014120 $a Andrejkovič $b Marek $f 1983- $p EUBPHFKIM $9 33 $4 070 $T Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110419 $g AACR2
Počet záznamov: 1