Počet záznamov: 1  

Komparácia vybraných krajov Slovenska prostredníctvom ukazovateľov priemyslu

 1. SYS0128268
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133921.8
  100
   
  $a 20110419a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Komparácia vybraných krajov Slovenska prostredníctvom ukazovateľov priemyslu $f Silvia Megyesiová, Matej Hudák
  215
   
  $c Obr.
  301
   
  $a VEGA 1/1339/10
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Rozvoj destinačného marketingu vo svete. Analýza vývoja tržieb za vlastné výkony a tovar a priemernej mesačnej mzdy Košického a Prešovského kraja a ich porovnanie s Bratislavským krajom. Účelom tohto porovnania je identifikácia oblastí pre uplatnenie destinačného marketingu na rozvoj týchto regiónov.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-555-0277-9 $1 200 1 $a Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) $e recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií $v S. 176-183 $1 210 $a Prešov $c Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu $d 2011 $1 215 $a CD ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005557 $a rozvoj regionálny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003224 $a marketing regionálny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 332.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000127 $x Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0067004 $a Megyesiová $b Silvia $f 1969- $p EUBPHFKIM $9 50 $4 070 $T Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0021063 $a Hudák $b Matej $f 1984- $p EUBPHFKMA $9 50 $4 070 $T Katedra manažmentu PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110419 $g AACR2
Počet záznamov: 1