Počet záznamov: 1  

Eight reasons for not forcing teachers to do research and publish and eight steps to becoming a successful researcher andpublisher

 1. SYS0128490
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133925.5
  100
   
  $a 20110428a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Eight reasons for not forcing teachers to do research and publish and eight steps to becoming a successful researcher andpublisher $f Paul McCullough
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Príspevok skúma, prečo sa pedagógovia na Slovensku zdráhajú zapojiť sa do výskumu a publikovania. Práca potom ďalej rozvádza tieto príčiny a poskytuje argumenty za a proti významu výskumu a publikovania.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0128393 $1 010 $a 978-80-89328-43-7 $1 200 1 $a Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých prác $d Linguistic, literary and didactic colloquium VI. : non-conference reviewed collection of papers $f zostavil Daniel Lančarič $z eng $v S. 80-87 $1 210 $a Bratislava $c Z-F LINGUA $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004657 $a pracovníci výskumní
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006693 $a učitelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002596 $a jazykoveda
  610
  1-
  $a Ekonomická univerzita v Bratislave
  675
   
  $a 001.891/.892 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000005 $x Výskum. Vývoj
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0021267 $a McCullough $b Paul $f 1956- $p EUBFAJKAJ $9 100 $4 070 $T Katedra anglického jazyka FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110428 $g AACR2