Počet záznamov: 1  

Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi

 1. SYS0128499
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133926.2
  100
   
  $a 20110428a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi $f Jarmila Rusiňáková, Peter Rusiňák
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Komunikácia je základnou metódou realizácie kontaktov využívanou v diplomatickej praxi. Prostredníctvom slova v ústnej či písomnej podobe, ako aj formou neverbálnej komunikácie diplomatický zástupca získava, sprostredkúva a spracúva informácie, ktoré sa všeobecne považujú za jeden z kľúčových výsledkov jeho práce. Autori na obmedzenom priestore verifikujú predovšetkým hypotézy o špecifikách komunikácie v relatívne obmedzenom profesijnom prostredí a ich príp. využitie v iných odvetviach spoločenskej činnosti.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0128393 $1 010 $a 978-80-89328-43-7 $1 200 1 $a Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých prác $d Linguistic, literary and didactic colloquium VI. : non-conference reviewed collection of papers $f zostavil Daniel Lančarič $z eng $v S. 127-159 $1 210 $a Bratislava $c Z-F LINGUA $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002808 $a komunikácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0034435 $a komunikácia verbálna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001694 $a diplomacia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001696 $a diplomati
  675
   
  $a 316.7 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000045 $x Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0018518 $a Rusiňáková $b Jarmila $f 1959- $p EUBFAJKAJ $9 50 $4 070 $T Katedra anglického jazyka FAJ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0022671 $a Rusiňák $b Peter $f 1959- $p EUBFMVKDV $9 50 $4 070 $T Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110428 $g AACR2
Počet záznamov: 1