Počet záznamov: 1  

Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky

 1. SYS0128876
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133927.9
  100
   
  $a 20110505a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky $f Agneša Gašperanová
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Vplyv predchádzajúcich vedomostí na organizáciu štúdia na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Efektívnosť učenia a úroveň predchádzajúcich vedomostí študentov. Aplikovaná informatika a ekonomické vzdelávanie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0128869 $1 010 $a 978-80-8083-905-5 $1 200 1 $a I & IT 2009 $b elektronický zdroj $e 4. ročník [medzinárodnej] konferencie Informatika a informačné technológie: Nové trendy v aplikovanej informatike : recenzovaný zborník : Banská Bystrica, 8.-9. október 2009 $v S. 88-91 $1 210 $a Banská Bystrica $c Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002452 $a informatika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002453 $a informatika aplikovaná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006433 $a technológie informačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006434 $a technológie komunikačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006140 $a sústava informačná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006187 $a systémy informačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011433 $a gramotnosť informačná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0037566 $a kvalita vzdelávania
  675
   
  $a 330.47 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000083 $x Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0015048 $a Gašperanová $b Agneša $f 1952- $p EUBFNHKIV $9 100 $4 070 $T Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110505 $g AACR2
Počet záznamov: 1