Počet záznamov: 1  

Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy

 1. SYS0142873
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190729071121.9
  100
   
  $a 20111027a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy $f Anna Tomová, Simona Mandáková
  215
   
  $c Mp., tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Liberalizačné a deregulačné opatrenia v leteckej doprave, ktoré priniesli zmenu vo vlastníctve a riadení letísk. Deregulácia činností pozemnej obsluhy v dôsledku Smernice 96/67/EC znamenala, že trhy služieb pozemnej obsluhy sa stali priepustnejšími pre pôsobenie handlerov s transnacionálnym charakterom.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0142244 $1 011 $a 1336-5878 $1 200 1 $a Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 $b elektronický zdroj $e zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011 $v S. [1-5] $1 210 $a [Žilina] $c [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity] $d [2011] $1 215 $a CD-ROM [654 s.]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003058 $a letiská
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005404 $a riadenie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003096 $a linky letecké
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005835 $a spoločnosti letecké
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001818 $a doprava letecká
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005759 $a služby nevýrobné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004150 $a personál
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003857 $a obsluha
  675
   
  $a 656.7 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000319 $x Letecká doprava
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0011216 $a Tomová $b Anna $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0043824 $a Mandáková $b Simona $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20111027 $g AACR2