Počet záznamov: 1  

[Encyklopedická príručka o znalostnej ekonomike]

 1. SYS0144081
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20160323132430.0
  100
   
  $a 20111124a2011łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a [Encyklopedická príručka o znalostnej ekonomike] $f Vladimír Gonda
  301
   
  $a ITMS 26240120032 (50%), VEGA (50%)
  327
   
  $a Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu OP VaV s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku a VEGA Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie Európa 2020
  330
   
  $a Úvaha o smerovaní ekonomiky a vymedzenie základných pojmov - poznatková ekonomika, vedomostná ekonomika a znalostná ekonomika, ktorými sa pomenúva schopnosť ekonomiky efektívne využívať vedomosti, informácie a najnovšie znalosti.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0143915 $1 011 $a 0013-3035 $1 200 1 $a Ekonomický časopis $e časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $d Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $v Roč. 59, č. 8 (2011), s. 866-868 $1 210 $a Bratislava $c Ekonomický ústav SAV $c Prognostický ústav SAV $d 2011
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0037559 $a ekonomika znalostná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006528 $a teórie ekonomické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004404 $a pojmy
  675
   
  $a 330.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000056 $x Ekonomická veda
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0025927 $a Gonda $b Vladimír $f 1953- $p EUBFNHKET $9 100 $4 070 $T Katedra ekonomickej teórie FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20111124 $g AACR2