Počet záznamov: 1  

Prieskum úrovne finančnej gramotnosti mladých

 1. SYS0144952
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130134041.9
  100
   
  $a 20111214a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Prieskum úrovne finančnej gramotnosti mladých $f Peter Árendáš
  215
   
  $c Grafy
  301
   
  $a PMVP 2315025
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Finančná gramotnosť je súbor vedomostí a schopností, ktoré jednotlivcovi pomáhajú správne vyhodnocovať jednotlivé alternatívy a na základe toho vykonávať základné finančné úkony. Cieľom prieskumu, ktorý bol vykonalný v rámci projektu PMVP 2315025, bolo zistenie úrovne finančnej gramotnosti vzorky respondentov a jej porovnanie s výsledkami prieskumu grantového projektu GMVP č.2315018 (Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja), z roku 2010.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0144915 $1 010 $a 978-80-225-3344-7 $1 200 1 $a Finančná exklúzia mladých ľudí $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých prác k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315025 Finančná exklúzia mladých ľudí v SR $f zostavili Nina Bratková, Peter Árendáš $v S. 12-21 $1 210 $a Bratislava $c [Vydavateľstvo EKONÓM] $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [37 s.]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0037564 $a gramotnosť finančná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003379 $a mládež
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0044167 $a prieskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001857 $a dotazníky
  675
   
  $a 336 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000137 $x Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0027178 $a Árendáš $b Peter $f 1986- $p EUBFNHKBF $9 100 $r 0,335 $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20111214 $g AACR2