Počet záznamov: 1  

Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach

 1. SYS0145006
  LBL
   
  02485nam$$2200529$$$450$
  005
   
  20191211125636.5
  010
   
  $a 978-80-225-3313-3
  100
   
  $a 20111214d2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $a eng $a cze
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a $$$$$$$$1
  135
   
  $a do
  200
  1-
  $a Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach $b elektronický zdroj $e zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011 $d Young science AIESA 2011 - participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge : proceedings : 7. international scientific conference $f zostavovateľ Janette Brixová $z eng
  210
   
  $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2011
  215
   
  $a CD-ROM [140 s.]
  488
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0145000 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0008436 $a Šlosárová $b Anna $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0020341 $a Baštincová $b Anna $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0021900 $a Goga $b Marián $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0064271 $a Grell $b Michal2018 $4 675 $1 710 12 $3 eu_un_auth*0044373 $a Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach $b Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov $d 7. $e Bratislava, Slovensko $f 10.-11.11.2011 $4 070 $1 712 02 $3 eu_un_auth*k0001142 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Fakulta hospodárskej informatiky $c (Bratislava, Slovensko) $4 070 $1 200 1 $a Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach $e zborník [abstraktov] : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011 $d Young science AIESA 2011 - participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge : proceedings [abstracts] : 7. international scientific conference $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2011 $1 215 $a [12 s.]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006433 $a technológie informačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006187 $a systémy informačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002454 $a informatika ekonomická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005849 $a spoločnosť informačná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006284 $a štatistika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006756 $a účtovníctvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001161 $a audítorstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006515 $a teória štatistiky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005842 $a metódy aktuárske
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001057 $a aktuári
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003461 $a modely výskumu operačného
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007192 $a výskum operačný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria
  675
   
  $a 330.47 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000083 $x Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0063057 $a Brixová $b Janette $f 1965- $p EUBFHIKAI $9 100 $4 220 $T Katedra aplikovanej informatiky FHI
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020341 $a Baštincová $b Anna $f 1949- $p EUBFHIKUA $4 675 $T Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0021900 $a Goga $b Marián $f 1950- $p EUBFHIKOV $4 675 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0064271 $a Grell $b Michal $f 1950-2018 $p EUBFHIKAI $4 675 $T Katedra aplikovanej informatiky FHI
  710
  12
  $3 eu_un_auth*0044373 $a Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach $b Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov $d 7. $e Bratislava, Slovensko $f 10.-11.11.2011 $4 070
  712
  02
  $3 eu_un_auth*k0001142 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Fakulta hospodárskej informatiky $c (Bratislava, Slovensko) $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100521 $g AACR2