Počet záznamov: 1  

Faktory vplývajúce na cenu produktu a služby

 1. SYS0145152
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130134047.2
  100
   
  $a 20111216a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Faktory vplývajúce na cenu produktu a služby $d Factors that influence price level of the product and the service $f Jakub Kintler, Nora Grisáková
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Súbor faktorov ovplyvňujúcich cenu produktu a služby. Faktory firemného prostredia, faktory spotrebiteľského prostredia, prelínajúce sa faktory.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0143852 $1 010 $a 978-80-225-3299-0 $1 200 1 $a Ekonomika, financie a manažment podniku V. $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011 $d Ökonomik, Finanzen und Management von Unternehmen V. : internationale wissenschaftliche Konferenz der Doktoranden zur Woche der Wissenschaft und Technik $f zostavovatelia: Miroslav Majtán, Peter Markovič $z ger $v [S. 1-6] $1 210 $a Bratislava $c Fakulta podnikového manažmentu EU $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [892 s.] $c príl. Interná smernica č. 8/2011 o záverečných prácach
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005048 $a produkty
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005745 $a služby
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001413 $a ceny služieb
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002125 $a firmy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005900 $a spotrebitelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007566 $a značky výrobkov
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003009 $a kvalita
  675
   
  $a 338.5 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000174 $x Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0013046 $a Kintler $b Jakub $f 1979- $p EUBFPMKPO $9 50 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0037122 $a Grisáková $b Nora $f 1978- $p EUBFPMKPO $9 50 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20111216 $g AACR2