Počet záznamov: 1  

Rozširovanie grafov pomocou genetických operátorov

 1. SYS0145531
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130134100.6
  100
   
  $a 20111221a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Rozširovanie grafov pomocou genetických operátorov $f Kamil Krauspe
  215
   
  $c Tab., vzorce
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Evolučné algoritmy nachádzajú svoje uplatnenie v optimalizačných úlohách, ktoré sa vyznačujú tým, že nie je známy taký deterministický algoritmus, ktorý by ich riešil v rozumnom (polynomiálnom) čase. Príkladom je úloha poštára v zmiešaných grafoch.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0145006 $1 010 $a 978-80-225-3313-3 $1 200 1 $a Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach $b elektronický zdroj $e zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011 $d Young science AIESA 2011 - participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge : proceedings : 7. international scientific conference $f zostavovateľ Janette Brixová $z eng $v S. [1-9] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [140 s.]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001064 $a algoritmy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002247 $a grafy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003691 $a normalizácia
  675
   
  $a 519.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000239 $x Kombinatorika. Teória grafov
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0034583 $a Krauspe $b Kamil $f 1985- $p EUBFHIKAI $9 100 $4 070 $T Katedra aplikovanej informatiky FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20111221 $g AACR2