Počet záznamov: 1  

Is the future of the world tied to English-speaking population?

 1. SYS0146545
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20160323132430.8
  100
   
  $a 20120118a2011łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d slo
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Is the future of the world tied to English-speaking population? $f Mária Bláhová
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Námety na diskusiu v súvislosti s dominantným postavením angličtiny v modernom globalizovanom svete. Stručný prehľad vývoja anglického jazyka. Pozitívum existencie jedného globálneho jazyka pre komunikáciu, negatíva takejto situácie. Konštatovanie, že angličtina pravdepodobne najviac spĺňa všetky atribúty stať sa moderným celosvetovým komunikačným prostriedkom.
  463
  -1
  $1 011 $a 1801-1489 $1 200 1 $a Lingua Viva $e odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku $v Roč. VII, č. 13 (2011) s. 9-15 $1 210 $a České budějovice $c Katedra jazyků Jihočeské univerzity $d 2011
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001113 $a angličtina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002274 $a história
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002808 $a komunikácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002812 $a komunikácia multikultúrna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002244 $a globalizácia
  675
   
  $a 8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000386 $x Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029322 $a Bláhová $b Mária $f 1950- $p EUBFAJKAJ $9 100 $4 070 $T Katedra anglického jazyka FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20120118 $g AACR2