Počet záznamov: 1  

Zložky účtovnej závierky: didaktický aspekt

 1. SYS0146700
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323132221.8
  100
   
  $a 20120123d2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Zložky účtovnej závierky: didaktický aspekt $f František Maděra
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Problematika výučby dvoch tematických okruhov novokoncipovaného odborného predmetu spoločného základu na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Účtovníctvo - Majetok, záväzky a vlastné imanie a Náklady, výnosy a základy hospodárenia. Didaktická stránka ich výučby.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-245-1828-2 $1 200 1 $a Problémové oblasti účetního výkaznictví $e sborník pedagogické konference, Praha, 3. prosince 2011 $g recenzenti: Dana Kovanicová, Hana Vomáčková, Libuše Müllerová, Miloslav Janhuba $v S. 50-55 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica $d 2011
  541
  1-
  $a Elements of the financial statements: didactical aspect
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006756 $a účtovníctvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004814 $a predmety učebné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003150 $a majetok
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007441 $a záväzky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002415 $a imanie vlastné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003562 $a náklady
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007447 $a závierka účtovná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002941 $a didaktika
  675
   
  $a 657 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000322 $x Účtovníctvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0040822 $a Maděra $b František $f 1953- $p EUBFHIKUA $9 100 $4 070 $T Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20120123 $g AACR2