Počet záznamov: 1  

Spolupráca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru so SÚTN

 1. SYS0147389
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20160323132548.9
  100
   
  $a 20120208a2011łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Spolupráca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru so SÚTN $f Marta Karkalíková
  330
   
  $a Študenti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvujú predmety, ktoré sa zaoberajú normami a ich využívaním. Študenti získavajú informácie o technických národných, európskych, medzinárodných normách a ich aplikácii v praxi. V rámci spolupráce Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru OF bola udelená Cena Vladimíra Lista za normalizáciu za r. 2009 Ing. Ľudmile Kristovej za významný prínos v oblasti technickej normalizácie pri šírení poznatkov v pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0147309 $1 011 $a 1335-5511 $1 200 1 $a Normalizácia $e odborný časopis pre technickú normalizáciu $v Roč. 17, č. 4 (Október - december 2011), s. 30 $1 210 $a Bratislava $c Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky $d 2011
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003691 $a normalizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004814 $a predmety učebné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006576 $a tovaroznalectvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006350 $a študenti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006693 $a učitelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006727 $a univerzity
  675
   
  $a 378 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000232 $x Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029082 $a Karkalíková $b Marta $f 1947- $p EUBOBFKTK $9 100 $4 070 $T Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20120208 $g AACR2