Počet záznamov: 1  

Premeny kultúrno-hodnotových vzorcov spôsobu života vysokoškolskej mládeže na Slovensku

 1. SYS0148490
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130134144.0
  100
   
  $a 20120222a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Premeny kultúrno-hodnotových vzorcov spôsobu života vysokoškolskej mládeže na Slovensku $f Oľga Plávková
  301
   
  $a IUVENTA/IU/2009/70042
  301
   
  $a IU/2010/70009
  301
   
  $a Interný grant 190008/05
  303
   
  $a Popis urobený: 22.2.2012
  304
   
  $a Názov z titulnej obrazovky
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Začleňovanie mladých ľudí do súčasnej spoločnosti predurčuje celospoločenská situácia, ktorá zrušila jeden dominantný životný rámec podľa začlenenia sa do sociálnej štruktúry spoločnosti. Mládeži sa otvorili možnosti poňať svoj život v pravom zmysle slova flexibilne, t. j. postaviť svoju životnú filozofiu na pružnosti v záujmoch, cieľoch, aktivitách. V príspevku sú prezentované zistenia o kľúčových aspektoch kvality života vysokoškolskej mládeže na Slovensku zo sociologického výskumu autorky v tejto oblasti.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-8121-107-2 $1 200 1 $a Kvalita života v podmienkach globalizácie $b elektronický zdroj $e zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu SR, 26.-27. október 2011, Bratislava $g recenzenti: Ladislav Kabát, Zuzana Kusá, Ľudmila Ivančíková $v S. 101-114 $1 210 $a Bratislava $c Štatistický úrad SR $d 2011
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005836 $a kvalita života
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006844 $a úroveň životná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004263 $a podmienky sociálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006376 $a štýl životný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003379 $a mládež
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006350 $a študenti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002231 $a generácie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007246 $a vzdelanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005461 $a rodina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006628 $a trh práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007197 $a výskum sociologický
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 316.7 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000045 $x Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0010097 $a Plávková $b Oľga $f 1947- $p EUBFMVKMV $9 100 $4 070 $T Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20120222 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://portal.statistics.sk/files/Onas/konferencia_kvalita_zivota/zbornik-konferencia.pdf