Počet záznamov: 1  

Prínosy a bariéry znalostného manažmentu

 1. SYS0148686
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323132351.9
  100
   
  $a 20120228d2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Prínosy a bariéry znalostného manažmentu $d Benefits and barriers of knowledge management $f Mária Girgošková, Edita Milčevičová
  215
   
  $c Obr., grafy
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Význam znalostí a znalostného manažmentu. Manažment znalostí a jeho implementácia do firmy. Prínosy manažmentu znalostí. Bariéry implementácie manažmentu znalostí.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-8084-766-1 $1 200 1 $a Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie $e zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 19. a 20. apríla 2011, Poprad $v S. 354-362 $1 210 $a Ružomberok $c VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku $d 2011
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005435 $a riadenie znalostí
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0033200 $a manažment znalostný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006942 $a vedomosti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002981 $a kultúra podniková
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002460 $a informácie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007321 $a zamestnanci
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003185 $a manažéri
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0029232 $a Girgošková $b Mária $f 1984- $p EUBPHFKMR $9 50 $4 070 $T Katedra marketingu a obchodu PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0022241 $a Milčevičová $b Edita $f 1986- $p EUBPHFKMR $9 50 $4 070 $T Katedra marketingu a obchodu PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20120228 $g AACR2