Počet záznamov: 1  

Ďalšie vzdelávanie z pohľadu uplatnenia Porterovho modelu piatich síl

 1. SYS0161632
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20190725094251.3
  100
   
  $a 20121105d2012łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Ďalšie vzdelávanie z pohľadu uplatnenia Porterovho modelu piatich síl $f Marta Matulčíková
  303
   
  $a Popis urobený: 5.11.2012
  330
   
  $a Porterov model piatich síl umožňuje ľahšie poznanie a orientáciu v konkurenčnom prostredí vzdelávacích organizácií a umožňuje identifikovať existenciu príležitostí a ohrození charakteristických pre dané odvetvie.
  463
  -1
  $1 011 $a 1338-564X $1 200 1 $a HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi $b elektronický zdroj $v (8.8.2012), [s. 1-2] online $1 210 $a Bratislava $c Verlag Dashöfer $d 2012
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007253 $a vzdelávanie ďalšie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006599 $a trh
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002842 $a konkurencia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely
  675
   
  $a 331.36 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000118 $x Podpora ďalšieho vzdelávania v podniku
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0059013 $a Matulčíková $b Marta $f 1964- $p EUBFPMKPM $9 100 $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20121105 $g AACR2
  830
   
  $a Zmena kategórie z BDF na GHG na základe expertízneho posúdenia HK MŠVVaŠ SR
  856
  4-
  $u http://www.hrvpraxi.sk/33/dalsie-vzdelavanie-z-pohladu-uplatnenia-porterovho-modelu-piatich-sil-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbUXrtjfwNMG3/?query=%CFal%B9ie+vzdel%E1vanie+z+poh%B5adu+uplatnenia&serp=1
Počet záznamov: 1