Počet záznamov: 1  

Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení

 1. SYS0208734
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130134940.8
  017
  70
  $2 DOI
  100
   
  $a 20151028d2015łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení $d Modelling the wage distribution by a mixture distribution $f František Foltán, Zuzana Töröková
  215
   
  $c Grafy, tab., vzorce
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Možnosti aplikácie pravdepodobnostného modelovania výšky miezd s cieľom získať vhodné rozdelenie miezd všetkých zamestnancov v Slovenskej republike. Príspevok sa zameriava na možnosti tvorby nových rozdelení, kde využíva postup tvorby zmesi viacerých teoretických rozdelení, pričom výsledný tvar bude predstavovať lineárnu kombináciu viacerých teoretických rozdelení. Aplikácia tohto postupu je vhodná práve pri súboroch, ktoré sú značne heterogénne a nie je možné prijať hypotézu o zhode empirického rozdelenia a teoretického rozdelenia, vyjadreného jednoduchým modelom.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0208178 $1 010 $a 978-80-225-4078-0 $1 200 1 $a Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 $b elektronický zdroj $e elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015 $f zostavili: Andrej Přívara, Michal Barta $g recenzenti: Gejza Mihály, Magdaléna Přívarová $v S. 170-177 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Národohospodárska fakulta EU $d 2015 $1 215 $a CD-ROM [570 s.] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0030169 $a Přívara $b Andrej $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0050509 $a Barta $b Michal $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0043369 $a Mihály $b Gejza $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0026267 $a Přívarová $b Magdaléna $4 675 $1 710 12 $a Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 $b Medzinárodná vedecká konferencia $e Veľký Meder, Slovensko $f 14.-15.5.2015
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003513 $a mzdy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0051098 $a modelovanie pravdepodobnostné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0015574 $a Foltán $b František $f 1983- $9 50 $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0029842 $a Töröková $b Zuzana $p EUBFNHKBF $4 070 $9 50 $f 1987- $q I $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20151028 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1