Počet záznamov: 1  

Corporate social responsibility as a source of competitive advantage in the application of competitive strategies of banks in Slovakia

 1. SYS0208756
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20200724080724.4
  100
   
  $a 20151028d2015łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Corporate social responsibility as a source of competitive advantage in the application of competitive strategies of banks in Slovakia $f Lenka Šprochová, Erika Mária Jamborová
  215
   
  $c Tab.
  301
   
  $a VEGA 1/1057/12
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  321
   
  $a Registrovaný: Web of Science
  330
   
  $a Sociálne zodpovedné správanie (CSR) korporácií v bankovom sektore v SR. CSR vo VÚB, a.s. - analýza implementácie v stratégii konkurencieschopnosti so zameraním na silné a slabé stránky aplikácie konceptu s ohľadom na špecifické skupiny akcionárov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0203875 $1 010 $a 978-80-225-4085-8 $1 200 1 $a Central and Eastern Europe in the changing business environment $e proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015 $g edited by: Daniel Krajčík $g reviewers: Božena Plchová, Eva Černohlávková $v S. 249-259 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2015 $1 215 $a 320 s. [17,45 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0004021 $a Krajčík $b Daniel $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0039513 $a Plchová $b Božena $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0044877 $a Černohlávková $b Eva $4 675 $1 710 12 $a Central and Eastern Europe in the changing business environment $b International scientific conference $d 15. $e Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia $f 29.5.2015
  541
  1-
  $a Korporátna sociálna zodpovednosť ako zdroj konkurenčnej výhody v aplikácii na konkurenčné stratégie bánk na Slovensku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0045299 $a zodpovednosť podniku spoločenská
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001197 $a bankovníctvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007080 $a výhody konkurenčné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006037 $a stratégia podniková
  675
   
  $a 65.011.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000289 $x Politika podnikania. Podniková stratégia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0056315 $a Šprochová $b Lenka $p EUBOBFKMO $4 070 $f 1985- $9 50 $T Katedra medzinárodného obchodu OBF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0037210 $a Jamborová $b Erika Mária $p EUBOBFKMO $4 070 $9 50 $f 1969- $T Katedra medzinárodného obchodu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20151028 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1