Počet záznamov: 1  

Kvalita reportovania v oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku

 1. SYS0211629
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20190712100830.2
  017
  70
  $2 DOI
  100
   
  $a 20160128d2015łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Kvalita reportovania v oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku $f Lukáš Vartiak
  303
   
  $a Popis urobený: 28.1. 2016
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a V silnom konkurenčnom boji je hlavnou úlohou podnikov nájsť spôsob, akým osloviť spotrebiteľov. Už niekoľko rokov sa však ukazuje, že pre spotrebiteľov je okrem ceny a kvality ďalším významným faktorom aj zodpovedné správanie podnikov, ktoré je deklarované prijatím konceptu spoločenskej zodpovednosti podniku (CSR). Ak sa chce podnik vďaka prijatiu konceptu CSR zviditeľniť a získať konkurenčnú výhodu, je potrebné, aby o svojich CSR aktivitách informoval aj svoje okolie vo forme CSR reportov. Identifikácia kritérií slúžiacich na zostavenie kvalitných CSR reportov. Informácie potrebné pre sekundárny výskum boli získané z celosvetového prehľadu o CSR reportovaní za rok 2013. Ďalšie zdroje pre uskutočnenie sekundárneho výskumu predstavujú existujúce prístupy k hodnoteniu kvality CSR reportov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0211581 $1 011 $a 1802-8934 $1 200 1 $a Ekonomika a management $b elektronický zdroj $e vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze $v Č. 4 (2015), s. 1-11 $1 210 $a Praha $c Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze $d 2015
  541
  1-
  $a <The> Quality of corporate social responsibility reporting
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0034433 $a podnikanie zodpovedné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007593 $a zodpovednosť spoločenská
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005043 $a reporting
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003009 $a kvalita
  675
   
  $a 65.012 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000295 $x Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0061572 $a Vartiak $b Lukáš $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20160128 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1