Počet záznamov: 1  

Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie

 1. SYS0215098
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20160415093752.9
  100
   
  $a 20160415a2016łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie $f Eva Gášpárová
  215
   
  $c Tab.
  330
   
  $a V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1.1.2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0214898 $1 011 $a 1335-0897 $1 200 1 $a Daňový a účtovný poradca podnikateľa $v Roč. 21, č. 8 (2016), s. 141-159 $1 210 $a Žilina $c Poradca podnikateľa $d 2016
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006766 $a účtovníctvo mzdové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003521 $a mzdy minimálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003526 $a mzdy priemerné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004373 $a poistenie sociálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004388 $a poistenie zdravotné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004397 $a poistné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007613 $a zrážky zo mzdy
  675
   
  $a 331.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000115 $x Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0008613 $a Gášpárová $b Eva $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20160415 $g AACR2
Počet záznamov: 1