Počet záznamov: 1  

Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov

 1. SYS0252549
  LBL
   
  00000nlm--22^^^^----450-
  005
   
  20190731121649.9
  010
   
  $a 978-80-225-4581-5
  017
  70
  $2 DOI
  035
   
  $a 113775 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190325$2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $a eng
  102
   
  $a SK
  135
   
  $a do
  200
  1-
  $a Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov $b elektronický zdroj $e recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017 $f editori: Monika Bačová, Cyril Závadský $g recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský
  205
   
  $a 1. vydanie
  210
   
  $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2018
  215
   
  $a CD-ROM 134 s.
  301
   
  $a VEGA 1/0582/2017
  303
   
  $a Popis urobený: 25.3.2019
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002342 $a hospodárstvo energetické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003942 $a odpad komunálny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007057 $a využitie surovín
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001925 $a efektívnosť ekonomická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0044866 $a záťaže environmentálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007526 $a zmeny klimatické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007454 $a zber surovín
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  675
   
  $a 620.28 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000260 $x Znovuspracovateľné materiály a znovu spracované materiály
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029309 $a Bačová $b Monika $p EUBPHFKEK $4 340 $f 1970- $9 25 $T Katedra ekonómie PHF
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066979 $a Závadský $b Cyril $p EUBPHFKJK $4 340 $f 1971- $9 75 $T Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0049046 $a Mihalčová $b Bohuslava $p EUBPHFKMA $4 675 $f 1963- $T Katedra manažmentu PHF
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0035357 $a Bežovský $b Marek $4 675
  710
  12
  $3 eu_un_auth*0073825 $a Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov $b Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017 $e Košice, Slovensko $f 2018 $4 070
  712
  02
  $3 eu_un_auth*0000963 $a Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $b Katedra ekonómie $c (Košice, Slovensko) $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190325 $g AACR2