Počet záznamov: 1  

Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi

 1. SYS0253434
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190520140248.8
  035
   
  $a 119489 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190507a2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi $f Stanislav Kováč
  215
   
  $c Grafy, tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0248/17
  301
   
  $a VEGA 1/0294/18
  330
   
  $a Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0253672 $1 011 $a 1335-5813 $1 200 1 $a Finančný manažér $e periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov $v Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská asociácia podnikových finančníkov $d 2019
  541
  1-
  $a Transmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001076 $a analýza ekonometrická
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0063585 $a Kováč $b Stanislav $p EUBFHIKOV $4 070 $9 100 $f 1993- $q I $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190507 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1