Počet záznamov: 1  

Možnosti skúmania odborného právneho textu prostredníctvom korpusovej analýzy

 1. SYS0256049
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20210507134158.0
  100
   
  $a 20190613d2013łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d ger
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Možnosti skúmania odborného právneho textu prostredníctvom korpusovej analýzy $f Zuzana Tuhárska
  215
   
  $c tab.
  301
   
  $a APVV-0226-12
  330
   
  $a Právny text ako špecifická skupina odborného textu z aspektu prekladu a tlmočenia. Korpusová analýza. Výraz juris. Výraz Vorschriften. Výraz Freiheitsstrafe. Funkcia zoznam slov. Funkcie kolokácie a zreťazenia.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0256033 $1 010 $a 978-80-7374-095-5 $1 200 1 $a Od textu k prekladu VIII $f Editor: Alena Ďuricová $g Reviewers: Elena Baranová, Zuzana Bohušová $b elektronický zdroj $v S. 174-185 online $1 210 $a Praha $c Jednota tlumočníků a překladatelů $d 2013 $1 215 $a 222 s. online $1 702 1 $3 eu_un_auth*0075098 $a Ďuricová $b Alena $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0053706 $a Baranová $b Elena $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0057637 $a Bohušová $b Zuzana $4 675
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002596 $a jazykoveda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004742 $a právo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0061126 $a tlmočníctvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0058587 $a lexikológia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0073090 $a Tuhárska $b Zuzana $p EUBFAJKJT $4 070 $9 100 $f 1977- $T Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190613 $g AACR2
  830
   
  $a Nevykazuje sa - pre potreby personálnej bibliografie
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1