Počet záznamov: 1  

Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R

 1. SYS0256326
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190708103328.8
  035
   
  $a 127911 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190621d2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R $d Priestorové modely v panelových dátach a možnosti ich odhadu v R $f Andrea Furková
  301
   
  $a VEGA 1/0248/17
  330
   
  $a Problematika priestorových modelov panelových dát a ich odhad v štúdiu R. Implementácia spml funkcie z balíka splm R, aby sa poukázalo na možnosti odhadu takýchto špecifických ekonometrických modelov. Popis spml implementácie priestorového lag (error) modelu s fixným (náhodným) efektom na Munellovom dátovom súbore a Munellovej špecifikácii produkčnej funkcie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0256259 $1 010 $a 978-80-225-4617-1 $1 200 1 $a Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII $e zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko) $f zostavovatelia: Marian Reiff, Martin Lukáčik $g recenzenti: Ivan Brezina, Zuzana Čičková ... [et al.] $b elektronický zdroj $v S. 29-34 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2019 $1 215 $a 187 s. CD-ROM [11,90 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0072613 $a Reiff $b Marian $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0050171 $a Lukáčik $b Martin $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0020698 $a Brezina $b Ivan $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0064208 $a Čičková $b Zuzana $4 675 $1 710 12 $a Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII $b Medzinárodný vedecký seminár $d 13. $e Zuberec, Slovensko $f 18.–20.6.2019
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0060101 $a Furková $b Andrea $p EUBFHIKOV $4 070 $9 100 $f 1975- $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190621 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1