Počet záznamov: 1  

Vlastné zdroje krytia majetku

 1. SYS0268673
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20200924114318.9
  100
   
  $a 20200924a2020łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vlastné zdroje krytia majetku $f Ľudmila Novotná
  330
   
  $a Majetok, ktorý účtovná jednotka potrebuje na svoju činnosť, získava z vlastných a cudzích zdrojov. Vlastné zdroje majetku sa v účtovníctve účtovnej jednotky označujú ako vlastné imanie. Zákon o účtovníctve definuje tento pojem ako rozdiel majetku a záväzkov. Vlastné imanie účtovnej jednotky tvoria: základné imanie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku, prevedené výsledky hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Ak účtovná jednotka obstarala majetok z vlastných prostriedkov, hovorí sa o vlastných zdrojoch krytia majetku.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0268557 $1 011 $a 1335-0897 $1 200 1 $a Daňový a účtovný poradca podnikateľa $v Roč. 25, č. 14 (2020), s. 137-159 $1 210 $a Žilina $c Poradca podnikateľa $d 2020
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002611 $a jednotka účtovná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003150 $a majetok
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002415 $a imanie vlastné
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0063365 $a Novotná $b Ľudmila $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20200924 $g AACR2
Počet záznamov: 1