Počet záznamov: 1  

EDAMBA

 1. SYSc108518
  LBL
   
  01560nam^^2200361^^^450
  005
   
  20181203150302.2
  010
   
  $a 80-225-1119-6
  100
   
  $a 19990416d1998 m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a EDAMBA $e 1. vedecký seminár doktorandov EU v Bratislave (v rámci medzinárodného seminára TEMPUS JEP 11011) 23.-24. apríla 1998 $f odborní garanti a organizátori: Helena Strážovská, Štefan Majtán, Vojtech Kollár
  210
   
  $a Bratislava $c Vydavateľstvo Ekonóm $d 1998
  215
   
  $a 136 s.
  300
   
  $a Na titulom liste je názov: 2. vedecký seminár doktorandov EU v Bratislave
  610
  1-
  $a štúdium doktorandské $9 eu_un_auth*h0006366
  610
  1-
  $a štúdium bakalárske $9 eu_un_auth*h0006362
  610
  1-
  $a práca vedecká $9 eu_un_auth*h0004714
  610
  1-
  $a vzdelávanie $9 eu_un_auth*h0007251
  610
  1-
  $a školy vysoké $9 eu_un_auth*h0006261
  610
  1-
  $a ekonómia $9 eu_un_auth*h0001960
  675
   
  $a 378 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000232 $x Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048807 $a Strážovská $b Helena $f 1934- $p EUBOBFKSC $4 570 $T Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020029 $a Majtán $b Štefan $f 1950- $p EUBFPMKPO $4 570 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020663 $a Kollár $b Vojtech $f 1949- $p EUBOBFKTK $4 570 $T Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 19990416 $g AACR2