Počet záznamov: 1  

Národohospodářský obzor

 1. SYSs122567
  LBL
   
  04827nas1^2200565^^^450
  005
   
  20200810123237.2
  011
   
  $a 1213-2446 $b (print)
  011
   
  $a 1804-1663 $b (online)
  100
   
  $a 20010315a20019999m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a cze $a eng
  102
   
  $a CZ
  110
   
  $a ahax
  200
  1-
  $a Národohospodářský obzor $e časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým $d Review of economic perspectives
  207
  -0
  $a Č. 0 (2001)-
  210
   
  $a Brno $c Ekonomicko-správní fakulta MU
  321
  1-
  $a Spracovaný v EKO-INDEX $b 2001-
  321
  1-
  $a Registrovaný: Web of Science
  321
   
  $a Registrovaný: Scopus
  321
   
  $a Registrovaný: Erihplus $b 2016-
  321
   
  $a Registrovaný: Index Copernicus
  326
   
  $a 4x ročne
  330
   
  $a Nové poznatky z oblasti ekonómie, hospodárskej politiky a ekonometrie. Publikovanie pôvodných vedeckých statí a prehľadov v českom a anglickom jazyku, ktoré prešli anonymným recenzným konaním.
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006528 $a teórie ekonomické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004433 $a politika hospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002363 $a hospodárstvo svetové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006594 $a transformácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002499 $a integrácia ekonomická medzinárodná
  675
   
  $a 33 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000055 $x Ekonomika. Ekonomické vedy
  712
  02
  $3 eu_un_auth*k0001214 $a Masarykova univerzita v Brně $b Ekonomicko-správní fakulta $c (Brno, Česko)
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20010315 $g AACR2
  856
  4-
  $u https://www.degruyter.com/view/j/revecp
  910
   
  $r 2001-2007, 2009- $u D
Počet záznamov: 1