Počet záznamov: 1  

Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky

 1. SYS0166870
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130134356.2
  100
   
  $a 20130321d2013łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky $d <The> Comparison of expenditures of science, research and development in the case of Slovak republic and Czech republic $f Marián Vongrej
  215
   
  $c Grafy, tab.
  301
   
  $a ITMS 26240120032
  301
   
  $a APVV 0053-11
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Úroveň vedy a výskumu v Slovenskej republike v porovnaní s Českou republikou. Súčasný stav, rozdiely a podmienky investovania do vedy, výskumu a vývoja medzi porovnávanými krajinami.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0166744 $1 010 $a 978-80-225-3581-6 $1 200 1 $a Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz $b elektronický zdroj $e recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013 $f editori Ján Lisý, Ivana Lennerová, Marián Vongrej $g recenzenti Kajetana Hontyová, Martin Šustr $v S. [1-5] CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2013 $1 215 $a CD-ROM [160 s., 6,14 AH]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004535 $a porovnanie medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002123 $a financovanie výskumu a vývoja
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002120 $a financovanie vedy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002488 $a inovácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002544 $a investície
  675
   
  $a 001.891/.892 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000005 $x Výskum. Vývoj
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0011510 $a Vongrej $b Marián $f 1981- $p EUBFNHKET $9 100 $4 070 $T Katedra ekonomickej teórie FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20130321 $g AACR2