Počet záznamov: 1  

Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni

 1. SYS0179704
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130134509.7
  100
   
  $a 20131211d2013łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni $d Horizon 2020 - 8 framework program in support excellent research, development and innovation at Ruropean level $f Jarmila Vidová
  215
   
  $c Grafz, tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0421/11
  301
   
  $a VEGA 1/0570/11
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a V príspevku sa autorka venuje novému programu na podporu vedy – Horizontu 2020 (8. rámcovému programu). Horizont 2020 - význam a ciele, štruktúra a finančné krytie. Výška investícií do vedy a výskumu v EÚ. Vývoj výdavkov na vedu a výskum (2000-2011). Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a podpora inovácií.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0179245 $1 010 $a 978-80-225-3712-4 $1 200 1 $a Ekonomická teória a ekonomická realita $b elektronický zdroj $e zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava $f editori Hana Poláčková, Marián Vongrej $g recenzenti Martin Šustr, Ladislav Pupala $v [7 s.] [CD-ROM] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2013 $1 215 $a CD-ROM [700 s., 37 AH]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006925 $a veda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002488 $a inovácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002122 $a financovanie výskumu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007201 $a výskum vedecký
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002544 $a investície
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007069 $a výdavky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005114 $a programy rozvojové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  675
   
  $a 001.891/.892 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000005 $x Výskum. Vývoj
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048962 $a Vidová $b Jarmila $p EUBFNHKHP $4 070 $9 100 $f 1967- $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20131211 $g AACR2
Počet záznamov: 1