Počet záznamov: 1  

Tovar z iného členského štátu EÚ v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

 1. SYS0183675
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20140320132323.3
  100
   
  $a 20140320a2014łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Tovar z iného členského štátu EÚ v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze $f Peter Furmaník
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Obstaranie tovaru od dodávate­ľa z iného členského štátu EÚ je v súčasnosti bežným druhom obchodu. Zdaňovanie daňou z pridanej hodnoty prebieha spôsobom samozdanenia a prípadného následného odpočítania DPH slovenským nadobúdateľom tovaru. Vzhľadom na komplikovanosť pravidiel je v niektorých situá­ciách zdanenie nadobudnutia a odpočítanie DPH nutné uviesť v daňových priznaniach k DPH za rôzne zdaňovacie obdobia. Odlišným spôsobom sa nadobudnutie tovaru uvádza zároveň aj v novom kontrolnom výkaze.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0183544 $1 011 $a 1335-7034 $1 200 1 $a Dane a účtovníctvo v praxi $e mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva $v Roč. 19, č. 3 (2014), s. 21-25 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2014
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001600 $a dane z hodnoty pridanej
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007082 $a výkazy finančné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004971 $a priznania daňové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006575 $a tovar
  675
   
  $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0022346 $a Furmaník $b Peter $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20140320 $g AACR2