Počet záznamov: 1  

Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov

 1. SYS0184339
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130134627.5
  100
   
  $a 20140403d2013łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov $d Diagnosis instrument for increasing the innovative performance $f Martin Matušovič
  215
   
  $c Grafy, obr., tab.
  301
   
  $a VEGA 1/1174/12 (50 percent)
  301
   
  $a VEGA 1/0980/12 (50 percent)
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Slovensko stále zaostáva v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov, vo výdavkoch na projekty výskumu, vývoja a inovácií, ktorých realizačné výstupy končia v praxi, v technologickom transfere, vo využívaní kooperačného potenciálu, v patentovej aktivite, v spolupráci výskumných inštitúcií s priemyslom, vo využití rizikového kapitálu, ale aj v rade aspektov podmieňujúcich efektívne využívanie ľudských zdrojov. Problémom je tiež pretrvávajúca slabá úroveň spolupráce vedecko-výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na rozvoji a raste konkurenčnej schopnosti.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0184265 $1 010 $a 978-80-225-3555-7 $1 200 1 $a Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých prác $f Martin Matušovič a kolektív $g redakčné spracovanie: Martin Matušovič $g vedeckí recenzenti: Vladimír Mišík, Miroslav Tóth $v S. 250-257 [CD-ROM] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2013 $1 215 $a CD-ROM [281 s., 14,05 AH]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002488 $a inovácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0051103 $a výkonnosť podniku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007089 $a výkony podnikové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002848 $a konkurencieschopnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007080 $a výhody konkurenčné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002123 $a financovanie výskumu a vývoja
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 001.891/.892 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000005 $x Výskum. Vývoj
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0024118 $a Matušovič $b Martin $p EUBFPMKPO $4 070 $9 100 $f 1962- $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20140403 $g AACR2