Počet záznamov: 1  

Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020

 1. SYS0211229
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130135010.1
  017
  70
  $2 DOI
  100
   
  $a 20160120d2015łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020 $d Research and development - the target of the strategy Europe 2020 $f Emília Duľová Spišáková, Barbora Gontkovičová
  215
   
  $c Grafy, obr., tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0506/13
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Cieľ stratégie Európa 2020 v oblasti výskumu a vývoja. Ten spolu so vzdelávaním prispieva k "inteligentnému rastu" členských krajín EÚ. Stratégia naformulovala cieľ tak, aby sa do roku 2020 zvýšili výdavky na výskum a vývoj v EÚ najmenej na úroveň 3 % HDP. Faktory, ktoré sledovaný ukazovateľ ovplyvňuje a faktory, ktorými je ovplyvňovaný. Dosahovanie, resp. nedosahovanie cieľových hodnôt členskými krajinami, ktoré sú rozdelené na základe geografického kritéria na severné, južné a ostatné krajiny EÚ. V rámci každej skupiny je tiež zhodnotené plnenie čiastkového cieľa v oblasti výskumu a vývoja, podľa ktorého by 2/3 výdavkov na výskumné a vývojové aktivity mali pochádzať zo súkromného podnikového sektora a 1/3 z verejného sektora.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0204344 $1 010 $a 978-80-87952-10-8 $1 200 1 $a QUAERE 2015 $b elektronický zdroj $e recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika $d QUAERE 2015 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants : vol. V $z eng $v S. 509-517 CD-ROM $1 210 $a Hradec Králové $c MAGNANIMITAS $d 2015 $1 215 $a CD-ROM [1582 s.] $1 710 12 $a QUAERE 2015 $b Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů $d 5. $e Hradec Králové, Česko $f 25.-29.5.2015
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007221 $a vývoj
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002123 $a financovanie výskumu a vývoja
  675
   
  $a 001.891/.892 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000005 $x Výskum. Vývoj
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0057684 $a Duľová Spišáková $b Emília $p EUBPHFKEK $4 070 $9 50 $f 1983- $T Katedra ekonómie PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0054930 $a Gontkovičová $b Barbora $p EUBPHFKOP $4 070 $9 50 $f 1986- $T Katedra obchodného podnikania PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20160120 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1