Počet záznamov: 1  

Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017

 1. SYS0229907
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20170509104320.7
  100
   
  $a 20170509a2017łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017 $f Renata Považanová
  215
   
  $c Tab.
  330
   
  $a Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0229833 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 10, č. 4 (2017), s. 3-8 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2017
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003752 $a novelizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005769 $a služby sociálne
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0066343 $a Považanová $b Renata $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20170509 $g AACR2
Počet záznamov: 1