Počet záznamov: 1  

Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov

 1. SYS0241588
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20180327134106.2
  100
   
  $a 20180327a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov $f Tatiana Mičudová
  215
   
  $c Tab.
  330
   
  $a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ustanovuje mnohé povinnosti prevádzkovateľom, ktorí sú orgánmi verejnej moci, odlišne od prevádzkovateľov pôsobiacich v súkromnej sfére.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0241542 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 11, č. 3 (2018), s. 8-12 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2018
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003908 $a ochrana údajov osobných
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011428 $a Európsky parlament
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005778 $a smernice
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003388 $a moc verejná
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0035027 $a Mičudová $b Tatiana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180327 $g AACR2