Počet záznamov: 1  

Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 1. SYS0243644
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20180528102931.9
  100
   
  $a 20180528a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme $f Zuzana Dianová
  330
   
  $a Od 1.5. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0243165 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 11, č. 5 (2018), s. 19-23 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2018
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006825 $a úpravy právne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007391 $a zákonník práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003513 $a mzdy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003935 $a odmeny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004635 $a pracovníci
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005872 $a záujmy verejné
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0070762 $a Dianová $b Zuzana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180528 $g AACR2